Πληροφορίες υλικού σε Manjaro

[kostis@kostis-pc ~]$ inxi -F

System:  Host: kostis-pc Kernel: 4.4.13-1-MANJARO i686 (32 bit) Desktop: Xfce 4.12.3
      Distro: Manjaro Linux
Machine:  Mobo: FOXCONN model: A7GM-S v: 1.0
      Bios: American Megatrends v: 080014 date: 05/05/2008
CPU:    Quad core AMD Phenom 9550 (-MCP-) cache: 2048 KB 
      clock speeds: max: 2200 MHz 1: 1100 MHz 2: 1100 MHz 3: 1100 MHz 4: 1100 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV635 [Radeon HD 3650/3750/4570/4580]
      Display Server: X.Org 1.17.4 driver: radeon Resolution: 1440x900@59.89hz
      GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A
Audio:   Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
      driver: snd_hda_intel
      Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV635 HDMI Audio [Radeon HD 3600 Series]
      driver: snd_hda_intel
      Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.13-1-MANJARO
Network:  Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
      driver: r8168
      IF: enp2s0 state: down mac: 00:1f:e2:09:22:ee
      Card-2: Ralink RT2561/RT61 rev B 802.11g driver: rt61pci
      IF: wlp3s6 state: up mac: 1c:af:f7:10:64:da
Drives:  HDD Total Size: 500.1GB (2.6% used)
      ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 50G used: 5.6G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
      ID-2: swap-1 size: 7.30GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda4
Sensors:  System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: N/A gpu: 66.0
      Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:   Processes: 156 Uptime: 2:28 Memory: 798.2/2017.4MB
      Client: Shell (bash) inxi: 2.3.0 

$ inxi -b

System:  Host: kostis-pc Kernel: 4.4.13-1-MANJARO i686 (32 bit) Desktop: Xfce 4.12.3
      Distro: Manjaro Linux
Machine:  Mobo: FOXCONN model: A7GM-S v: 1.0
      Bios: American Megatrends v: 080014 date: 05/05/2008
CPU:    Quad core AMD Phenom 9550 (-MCP-) speed/max: 1100/2200 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV635 [Radeon HD 3650/3750/4570/4580]
      Display Server: X.Org 1.17.4 driver: radeon Resolution: 1440x900@59.89hz
      GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A
Network:  Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
      driver: r8168
      Card-2: Ralink RT2561/RT61 rev B 802.11g driver: rt61pci
Drives:  HDD Total Size: 500.1GB (2.6% used)
Info:   Processes: 156 Uptime: 2:27 Memory: 769.6/2017.4MB
      Client: Shell (bash) inxi: 2.3.0 

$ inxi -C

    CPU:    Quad core AMD Phenom 9550 (-MCP-) cache: 2048 KB 
     clock speeds: max: 2200 MHz 1: 1100 MHz 2: 2200 MHz 3: 1100 MHz 4: 1100 MHz

$ inxi -M

     Machine:  Mobo: FOXCONN model: A7GM-S v: 1.0
     Bios: American Megatrends v: 080014 date: 05/05/2008

$ inxi -N

     Network:  Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
     driver: r8168
     Card-2: Ralink RT2561/RT61 rev B 802.11g driver: rt61pci

$ inxi -d

     Drives:  HDD Total Size: 500.1GB (2.6% used)
     ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKS size: 500.1GB
     Optical: /dev/sr0 model: Optiarc DVD RW AD-7200S dev-links: cdrom
     Features: speed: 48x multisession: yes
     audio: yes dvd: yes rw: cd-r,cd-rw,dvd-r,dvd-ram

$ inxi -A

     Audio:   Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
     driver: snd_hda_intel
     Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV635 HDMI Audio [Radeon HD 3600 Series]
     driver: snd_hda_intel
     Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.13-1-MANJARO
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.