Εγκατάσταση Ubuntu 18.04

Καταγραφή προορισμού εγκατάστασης

 • Αρχιτεκτονική ΚΜΕ :
 • Πλήθος και τύπος σκληρών :
 • Δομή διαμέρισής τους:
 • Ύπαρξη άλλου Λ.Σ που θέλουμε να παραμείνει:

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας

 • Αρχειά συστήματος:
 • /etc/fstab # αρκετά χρήσιμο αν έχουμε προσαρτήσεις απομακρυσμένων τόμωμ
 • Αρχεία
 • Πλοηγός
  • Αναζητούμε τον κρυφό φάκελο ~/.mozilla/ και κάνουμε αντίγραφο του default profile.
 • Ηλ.Αλληλογραφία
 • Steam
 • Gog

Επιλογή και λήψη του ISO image

Από τον ιστότοπο https://www.ubuntu.com/desktop βρίσκουμε την desktop έκδοση του 18.04 και κάνουμε λήψη.

Δημιουργία μέσου Usb flash μέσου εγκατάστασης

Η δημιουργία γίνεται Ubuntu (Μπορεί όμως να γίνει και σε άλλα λειτουργικά συστήματαΘα πρέπει όμως να τροποποιήσουμε μερικά από τα παρακάτω βήματα τότε).

 • $ sudo apt-get install usb-creator-gtk
 • Συνδέουμε ένα αχρείαστο usb φλασάκι με μέγεθος τουλάχιστον 2GB
 • Εκκινούμε το βοήθημα 'Δημιουργία δίσκου εκκίνησης' .
 • Επιλέγουμε το ISO αρχείο
 • Επιλέγουμε το μέσο της αποθήκευσης (το φλασάκι στην περίπτωσή μας)
 • Πατάμε 'Δημιουργία δίσκου εκκίνησης´

Πηγές